CBD olie mod angst

Kvinde der bidder negle

Cannabisolie til medicinsk brug er i dag et verdensomspændende fænomen, da nogle mener, at det kan udøve mirakler, mens andre mener, at det kan forhøje ens livskvalitet. CBD olie er ikke løsningen på alle medicinske problemer, men er derimod et godt kosttilskud samt alternativ til den ofte skadelige traditionelle medicin, mange mennesker bliver tilbudt. I denne artikel ser vi nærmere på CBD olie mod angst.

 

Studier om angst og CBD olie

Mange mennesker føler angst i visse situationer, hvilket er meget normalt. Det unormale opstår, når angsten fremkommer regelmæssigt uden tilsyneladende grund og derfor mindsker livskvaliteten. Hvis man oplever angst i dagligdagen, påvirkes ens trivsel og sundhed, hvorfor man hverken vil føle sig i stand til at udføre dagligdagsopgaver eller leve et normalt liv.

Der er blevet forsket og researchet meget omkring CBD olie og angst, hvor tre bestemte resultater har været de mest gennemgående i de fleste studier:

– CBD olie reducerer angst i sociale situationer
– CBD olie virker beroligende i angstfremkaldende situationer
– CBD olie reducerer hyperaktivitet, hvilket hjælper på angst

De fleste studier har vist, at angst blev signifikant reduceret ved hjælp af CBD olie. I et studie opnåede testpersonerne en rolig sindstilstand til trods for, at de blev udsat for en lang række af stressende situationer, der førhen ville udløse angst. Disse testpersoner gjorde brug af CBD olie, inden de blev udsat for de angstfremkaldende situationer. Der mangler stadig at blive forsket en del, når det kommer til angst og CBD olie, men disse tre resultater er helt klart de mest gennemgående resultater, når man tager et kig på de fleste studier om dette.

 

Angst og reaktionsmønstre

Det limbiske systems aktivitet påvirker den følelsesmæssige læring samt modulerer stressreaktioner gennem hypotalamus. Systemet hjælper både med at reducere stressrespons, men det hjælper også med følelsesmæssig regulering og udryddelse af frygt heriblandt angst. Angst er i bund og grund frygtbaseret, og er en følelse, der ender med at gøre én bekymret og i sidste ende angst. Hvad der før forårsagede frygt, vil nu føre til en form for angsttilstand. Det kan både være i form af en reel trussel eller en ikke-reel trussel, der kan føre til angst, hvilket betyder, at det både kan være noget skræmmende eller noget, der blot udtænkes af den, der føler angst. Dette kan starte på baggrund af specifikke begivenheder, der herefter vil blive ved med at trigge til ens angst, hvis det samme eller noget lignende opstår igen. Hvis det bliver ved over tid, bliver der opbygget et mønster i hjernen. På denne måde har andre ting og begivenheder mulighed for at udløse den frygt og angst, der i virkeligheden ikke er nogen trussel for ens velbefindende. Man skal finde en måde at få kontrolleret dette mønster på, så det ikke bliver et problem for hverdagen.

 

CBD og social angst

Man kan være angst på flere forskellige måder, hvor social angst er en af disse. Hvis man trækker sig fra samfundet og sociale arrangementer, så er det en mulighed, at man lider af social angst. Man kan reducere angst og social angst på flere måder, såsom terapi eller medicin. Dog er der mange, der ikke ønsker at benytte sig af den traditionelle medicin, da det giver uønskede bivirkninger og risici.

I dag er der kommet en ny mulighed for mennesker, der lider af angst og social angst, som bliver kaldt for cannabisolie. Denne olie kan bruges til medicinsk brug heriblandt social angst. Dette er at foretrække for nogle mennesker, da det kan være behjælpeligt til reducering af angst. CBD olies rolle i dette er blevet researchet i et langt stykke tid nu, hvor mange forskere har påvist, at det hjælper mennesker, der lider af social angst og er en ret effektiv behandling. Dog skal man følge anvisningerne, hvis man ønsker, at det skal virke optimalt.

Læs også: CBD olie mod søvnproblemer

CBD og eksamensangst

Rigtig mange skoleelever og studerende lider i dag af eksamensangst. Dette er der ikke nødvendigvis noget unormalt ved. Desværre er der bare nogle, hvor det går til ekstremerne, og de går i sort og ikke kan huske noget. Det påvirker deres eksamensresultat negativt.

Rent faktisk er eksamener og at tale offentligt de mest hyppige situationer, der er angstfremkaldende for mennesker. I mange tilfælde vanskeliggør angst muligheden for, at mennesker får disse opgaver udført. Der kan fremkomme forhøjet puls, tør hals, koldsved, blackouts, rystende knæ samt en masse andre ubehagelige faktorer. Disse er alle tegn på, at man står i en angstfremkaldende situation såsom at sidde ved et eksamensbord. Flere forskere har undersøgt, hvordan CBD kan hjælpe, når det kommer til situationer såsom at tale offentligt og være til eksamen. Det er blevet opdaget, at brugen af CBD forud for en eksamen markant reducerede forekomsten af de førnævnte faktorer og symptomer heriblandt angst. Der er større chance for, at personen kan gennemføre, hvad han eller hun er gået i gang med samt at få et markant bedre resultat som for eksempel en karakter i en eksamenssituation. Hvis man er studerende og lider af eksamensangst, er det derfor påvist, at brug af CBD olie kan reducere selve angsten og herved være til gavn for studerende, der skal til eksamen.

 

Konklusion om CBD olie til angst

Alle studier, der er blevet lavet om CBD olie og angst, viser, at der er en sammenhæng mellem reducering af angst og CBD. Dog er det ikke en mirakelolie, og der kan være brug for at gøre andre ting end brug af denne olie. Der er stadig ikke lavet dybdegående undersøgelser omkring, hvordan det rent faktisk er muligt for CBD at reducere angst, og hvordan dette har en indvirkning på ens hjerne. I lande, hvor brugen af CBD olie er lovligt, er der mange mennesker, der gør brug af dette. Dog er der stadig lande, hvor det stadig ikke er lovligt at gøre brug af CBD olie – heller ikke til medicinsk brug. For at finde ud af om CBD olie er den bedste metode til reducering af angst, kræver det endnu flere undersøgelser fra forskere og læger med videnskabelige beviser. Men i betragtning af at CBD allerede har påvist, at det kan reducere angst, social angst og eksamensangst uden at påvirke ens sindstilstand, er det at foretrække for mange mennesker verdenen over.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *